Umożliwienie ponownej zmiany statusu zgłoszenia na “Otwarte”