Możliwość zmiany domyślnego typu zgłoszenia w przypadku awizacji pracy dla najemców