Ograniczenie edycji obrotów na liście obrotów w aplikacji najemcy