Matryca odpowiedzialności – usprawnienie przypisywania do kategorii