Zbiorcze dodawanie koordynatora do wielu zgłoszeń jednocześnie