Wizualne zmiany w ustawieniach Aplikacji Najemcy Singu