Filtrowanie raportu rocznego przeglądów według grupy kompleksów