Raportowanie ESG – Procentowy podział według sposobu utylizacji odpadów