Raportowanie ESG – Kategoria odpadów (bezpieczny/niebezpieczny)