Formularz zgłoszenia podczas dodawania nowego zgłoszenia