Dodawanie podpisów do protokołu przy odbiorze prac