Raportowanie ESG – Raport wytworzonej energii odnawialnej