Dodawanie lub usuwanie etykiety podczas zmiany zgłoszenia