Grupy kompleksów - ułatwienie przypisań/tworzenia nowych