Dostosowanie atrybutów w treści powiadomień mailowych