Dodanie pliku kalendarza do powiadomienia mailowego wizyty serwisowej