Odpowiedzi na pytania w generowanym raporcie inspekcji nieruchomości