Powiadomienia o zmianie dokonywanej w zgłoszeniu w czasie rzeczywistym