Edycja kolejności kategorii w inspekcji nieruchomości