Odróżnianie wejść gości ze stałą przepustką od pozostałych