Skanowanie tagów NFC w aplikacji mobilnej Singu FM