Filtrowanie zgłoszeń Helpdesk według numeru zewnętrznego