Wpisywanie numeru zamówienia podczas awizacji gościa