Oznaczenie zakończenia zadania dla urządzeń w przeglądach