Wyświetlanie przeglądów dziennych na raporcie rocznym