Zakładanie zgłoszeń oraz przejście do karty urządzenia z poziomu modelu BIM