Edycja wizyty w zgłoszeniu helpdesk i w przeglądach