Wyświetlanie ręcznie wprowadzonych pojazdów w interfejsie ochrony