Drukowanie raportów z przeglądów z możliwością pobrania listy załączników