Automatyczne zgłoszenie o przekroczonej maksymalnej wartości parametru urządzenia