Usprawnienia w imporcie użytkowników o roli najemca