Uproszczenie tablic obserwatorów oraz przeniesienie przypisanych obserwatorów do reguł Workflow