Uproszczony widok wyboru budynku i recepcji na interfejsie ochrony