Usprawnienia interfejsu mobilnej wersji aplikacji Singu FM