Ustandaryzowanie nazewnictwa dla raportów zgłoszeń