Usunięcie przeglądów z poziomu definicji, jeśli dodanie obserwatorów było jedyną zmianą