Wybór lokalizacji jako pole opcjonalne w Inspekcji nieruchomości