Wygodniejsze dodawanie notatek w zgłoszeniach i przeglądach