Wyłączenie czerwonego podświetlenia dla przeglądów wykonanych