Wyłączenie samoczynnego odświeżania listy zgłoszeń Helpdesk