Wyświetlanie dodatkowych uwag w aplikacji mobilnej