Wyświetlanie nazwy urządzenia na ekranie wprowadzania parametrów