Wyświetlanie ostatnich wjazdów w Interfejsie Ochrony