Wyznaczanie rodzaju powierzchni w budynku oraz poza na potrzeby GRESB