Zachowanie decyzji „nie dotyczy” w zduplikowanej inspekcji nieruchomości