Zmiana osoby odpowiedzialnej według roli - nowa reguła workflow