Zmiana treści komunikatu w powiadomieniu po zapisaniu zadań w checkliście