Zmiana wyglądu i poprawa funkcjonowania widoku Matrycy dla ról i uprawnień