Zmieniony sposób duplikacji inspekcji nieruchomości