Zmniejszenie ograniczeń podczas przesunięć magazynowych